De kast

Recensie integraal overgenomen uit de Gay Krant #606 − 11 december 2008

De kast als spiegel

Ik-persoon Kas is een goeiige, maar weinig spannende figuur. De vroeg-dertiger kent zijn verantwoordelijkheden als echtgenoot van de charmante Syl, in zijn werk als docent Moderne Talen. Kas leeft − vooral 's ochtends − volgens vaste rituelen, drinkt cola en soms een paar glazen bier of wijn, is de zelfbeheersing zelve en lijkt niet bepaald te worden gekweld door existentiële vraagstukken. Op school wordt zijn aandacht vooral gevangen door zijn voorzitterschap van de musicalcommissie, privé door zijn fascinatie voor de aantrekkelijke Michiel, die hij op een overmoedig moment op straat durft aan te spreken. Moeiteloos laat deze cursusleider zich door Kas diens persoonlijke en werkzame leven binnensleuren, met lichtvoorspelbare scènes tot gevolg; de mannen, zich beiden voorheen niet bewust van hun homoseksuele gevoelens, raken verliefd en beloven elkaar eeuwige trouw. Ietwat voorbarig; Kas is immers keurig getrouwd. En al lijkt de veelal afwezige Syl net als haar man een groot geheim met zich mee te dragen, huwelijksloyaliteit en angst voor het ongewisse blijken ijzersterke drijfveren. Dat plaatst Kas voor een ultiem dilemma, waarin − naast collega en faghag Floor − Kas' reflectie in de verweerde spiegel van zijn linnenkast (een mooie vondst!) een overtuigende, betrokken criticaster is.

In zijn romandebuut De Kast hanteert auteur Olaf van Dornek vooral degelijke, expliciete taal, waarmee hij helaas ook talloze irrelevante details − als hardnekkig opgesomde consumpties in cafés en restaurants − uitvoerig beschrijft. Desalniettemin schetst Van Dornek chronologisch, soms haast logboekachtig, een interessante geschiedenis met een ultraspannende apotheose. Want de probleemontwikkeling die zich voordoet bij de voorbereiding en uitvoering van de − op het leven van Queens Freddie Mercury gebaseerde − klassenmusical vertoont verdacht veel parallellen met de innerlijke worsteling van Kas. De ontknoping komt dan ook op hetzelfde moment. En of de kast daarin wijd opengaat, verklappen we uiteraard niet.

RITS DE WIT